Salla alkaa valmistella oman kansallispuiston perustamista

Julkaistu 2019-02-26 13:08:23 CET.

Sallan kunnanhallitus päätti maanantaina 25. helmikuuta, että kunta alkaa valmistella oman kansallispuiston perustamista Sallatunturiin. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Erkki Parkkisen valmistelemaan asiaa Ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kansallispuisto perustettaisiin Sallatunturin matkailukeskuksen läheisyyteen. Alueella on jo nyt luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (vanhojen metsien suojelualuetta ja Natura-aluetta), pinta-alaltaan yli 10 000 hehtaaria ja lisäksi muita valtion omistamia maita.

- Kyseessä on käytännössä alueiden suojelustatuksen muuttaminen. Maa-alueet ovat jo nyt pitkälti valtion omistuksessa. Merkittäviä rakentamisinvestointeja ei juurikaan tarvita, sillä luontokeskuskin on jo käytännössä olemassa kunnan omistamassa Sallan Poropuistossa. Siellä sijaitsee jo nyt Metsähallituksen näyttelyosasto ja muita toimitiloja, ohjelmapalveluyrityksen ja kahvila- ja ravintolatoimintojen lisäksi, kunnanjohtaja Erkki Parkkinen kertoo.

Idea kansallispuiston perustamisesta ei ole uusi. Siitä on keskusteltu epävirallisesti jo vuosia. Parkkinen tietää keskustelujen perusteella, että edellytykset kansallispuiston perustamiseen ovat suojeluarvojen puolesta kirkkaasti olemassa.

Kunnanhallitus oli kansallispuiston perustamisesta yksimielinen ja pitää sitä erittäin myönteisenä asiana Suomen kovinta vauhtia kasvavalle Sallan matkailulle. 

- Kansallispuisto olisi matkailualueen kyljessä eli se tukisi erinomaisesti Sallan luontoon perustuvaa kansainvälistä matkailua. Se olisi helposti saavutettavissa ja vahvistaisi matkailun ympärivuotisuutta. Jo tällä hetkellä ovat käyntimäärät Metsähallituksen laskentamittausten ja arvioiden mukaan kyseessä olevilla Sallatunturin valtion suojelu- ja virkistyskäyttöalueilla yhteensä noin 76000 (51000+25000) kävijää vuodessa (2018). Määrä ylittää selvästi monien jo olemassa olevien puistojen kävijämäärät, Parkkinen toteaa.

Mikä parasta, uusi perustettava kansallispuisto rajoittuessaan Sallan matkailukeskukseen, missä ovat valmiina laadukkaat majoitus-, ravintola-, ohjelma- ja monipuoliset liikuntapalvelut, olisi kokonaisuus joka vastaa kunnanjohtaja Parkkisen mukaan myös Metsähallituksen luontopalvelujen tutkimuksiin perustuvaa selkeää linjausta toimivista ja kehitettävistä luontomatkailukokonaisuuksista.

- Sallan kansallispuiston kohdalla toteutuisi myös Fennoscandian vihreän vyöhykkeen eli Green Beltin tavoitteet rajat ylittävistä suojelualuekokonaisuuksista, mitä Suomi osaltaan pyrkii edistämään. Tämä osaltaan antaa tukea kansallispuiston perustamiselle,  toteaa kunnanjohtaja Parkkinen.

Kansallispuiston perustamisesta tehdään ensimmäiseksi kattava toteutettavuusselvitys yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Selvitys on osa mittavaa Gateway to National Parks -hanketta. Siinä selvitetään muun muassa paikkakunnan eri tahojen tahtotila kansallispuiston perustamisesta. Alustavasti tahtotila on selkeän myönteinen.

Virallinen valmistelua koskeva aloite tehdään asiassa Ympäristöministeriölle heti ja tavoitteena on saada kattava perustamiseen liittyvä toteutettavuusselvitys valmiiksi ensi syksyyn mennessä. Näin mahdollistuu kansallispuiston perustamispäätös jo hyvinkin nopealla aikataululla.

Lisätietoja:

Erkki Parkkinen
kunnanjohtaja
puh. 0400-393987
email: erkki.parkkinen@salla.fi

Takaisin