Hautajärvi-Sallatunturi -patikkareitin kunnostus suunnitteilla

Julkaistu 2019-07-02 14:35:25 CEST.

Salla on mukana Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittämishankkeessa (Gateway to Land of National Parks). Vuoden 2021 loppuun kestävässä hankkeessa on tavoitteena parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ja kasvattaa matkailijamääriä matkailualueilla.  Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti kansainvälisille markkina-alueille.

Toiminnassa painottuvat ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Toimenpiteet ovat sekä kaikille yhteisiä että osatoteuttajien omia. Esille nostetaan erityisesti kansallispuistot, koko alueen laadukkaat palvelut ja kestävän kehityksen toimintatavat matkailussa.

Tavoitteena on edistää matkailualan pk-yritysten kansainvälistymistä sekä laajentaa markkina-aluetta ja asiakaspohjaa. Hanke monipuolistaa yritysten välistä yhteistoimintaa ja parantaa matkailun kilpailukykyä. Lisäksi se kasvattaa matkailutuloa kolmen maakunnan alueella (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi).

Sallassa aloitetaan tärkeimpien retkeilyreittien kuntokartoitus ja brändäys. Hautajärven ja Sallatunturin väliselle reitille laaditaan kunnostussuunnitelma. Jatkossa reitti on osa Karhunkierrosta. Sallatunturin matkailualueen välittömässä läheisyydessä on Natura-alue, jonne suunnitellaan kansallispuiston perustamista. Hankkeessa tehtävässä selvityksessä kartoitetaan mm. kuntalaisten ja muiden toimijoiden tahtotila, alueen luontoarvot ja mahdollisen kansallispuiston aluetaloudelliset vaikutukset. Sallaa markkinoidaan luontomatkailukohteena kansainvälisillä messuilla ja alueelle tehdään matkanjärjestäjävierailuja. Tuotteiden ja palvelujen myynnin ja saavutettavuuden edistämiseksi selvitetään, miten matkailun sähköinen ostopolku voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Uusia alueiden välisiä liikennöintimahdollisuuksia tutkitaan.

Gateway to Land of National Parks

Kesto             1.5.2019–31.12.2021

Budjetti        runsas 3,6 milj. euroa, rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rahoittajat   Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 70 %, alueen kunnat 14 %, muu julkinen rahoitus 6 %, yksityisrahoitus 10 %

Toteuttajat   Hallinnoija Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), osatoteuttajia Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Syötteen matkailuyhdistys, sekä Suomussalmen, Sallan ja Posion kunnat

Lisätietoja     Hanketyöntekijä Sonja Aatsinki, sonja.aatsinki(at)salla.fi, p. 040 1936140

 

EU-logot.jpg

Takaisin